ม.หาดใหญ่ จัดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2014

เมื่อ: ศุกร์, ม.ค., 2014

ม.หาดใหญ่ จัดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2014

140124-3-01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา  13.30 – 17.00  น. ณ  ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ได้ทำพิธีเปิดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2014 โดยมี ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลนักรัฐศาสตร์ดีเด่น และนักธุรกิจดีเด่น ภาคใต้ ดังนี้

  • นักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 5 สาขาส่วนภูมิภาค ได้แก่ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญญาวุธะมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้
  • นักรัฐศาสตร์ดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 5 สาขาส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
  • นักธุรกิจดีเด่นภาคใต้ ครั้งที่ 4 ได้แก่ คุณมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แมนเอโพรสเซนฟูดส์ จำกัด

140124-3-06

พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทางรอดประเทศไทย 2557 ในสายตา จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” และภายในงานยังพบกับบูธกิจกรรมต่างๆ มากมาย, การแข่งขันทางวิชาการและทักษะพิเศษ HU DEW Contest 2014 ครั้งที่ 10, การแข่งขัน Speech Contest Season III, การแข่งขันยุวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 9, การแข่งขันโลจิสติกส์เกมส์ ครั้งที่ 3, การแข่งขัน IT Genius Camp 2014 (Create Free Blogger) ครั้งที่ 2, การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป “คุณคืออัจฉริยะ” ครั้งที่ 5, การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 5, การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 5, การแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 5, การแข่งขันตอบปัญหา Knowledge Game 2014 Season V, การแข่งขันวงดนตรี Hatyai Music Awards ครั้งที่ 11, การประกวดภาพถ่าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหัวข้อ  “ASEAN…ภาพในใจ”, ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะภาษาจีน Chinese Karaoke Singing Contest Season V

สำหรับงาน Open House HU & Hatyai  Fair 2014  จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-24 มกราคม 2557 นี้ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/hatyaifair

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่ จัดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2014