สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยือนโรงงานผลิตไบโอดีเซล

เมื่อ: ศุกร์, ม.ค., 2014

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยือนโรงงานผลิตไบโอดีเซล

140117-8-01

เมื่อวานที่ 16 ม.ค.57   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อทอดพระเนตร โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล หรือ เอทิลเอสเตอร์ ด้วยกระบวนการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ

โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล หรือ เอทิลเอสเตอร์ ด้วยกระบวนการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานใน สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยด้านพลังงานทดแทน ไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีกำลังในการผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณ 13,000 ลิตร ต่อสัปดาห์ ข้อดีของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ที่สถาบันฯ ได้มีการพัฒนา คือ อุปกรณ์การผลิตมีขนาดเล็กลง คุณภาพของไบโอดีเซลสม่ำเสมอ  ประหยัดพลังงาน – แรงงาน  เนื่องจากสามารถผลิตได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โยไม่ต้องปิด – เปิด เครื่องใหม่หลายครั้ง และไม่ต้องใช้แรงงานคนตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการค้นพบกลไกใหม่ของปฎิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล : ปฏิกิริยาของเหลว – ของเหลว หนุนการผลิตไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ไบโอดีเซลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยือนโรงงานผลิตไบโอดีเซล