จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม สรุปสถานการณ์ และหารือการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ


จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม สรุปสถานการณ์ และหารือการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ

วันนี้ (26 ม.ค.64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม สรุปสถานการณ์ และหารือการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จังหวัดสงขลา พ.ท. ณรงค์ศักดิ์ เกตสุวรรณ์ มทบ.42 พร้อมด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลาวันนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รายงานสรุป สถานการณ์เกิดเหตุในพื้นที่ 4 อำเภอโดยในห้วง วันที่ 1 – 24 มกราคม 264 ไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่แต่อย่างใด โดยสถิติความมั่นคง ตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน อยู่ที่ 324 คดี ในส่วนคดีอาญาทั่วไปและคดีที่น่าสนใจ ตามสถิติอาญา 4 กลุ่ม มีคดีอาญา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา อำเภอนาหม่อมและคดีอาญาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนก่อเหตุ อำเภอหาดใหญ่ ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุจราจร ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มกราคม 2564 เกิดอุบัติเหตุ 527 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 376 ราย และเสียชีวิต 6 ราย  มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการรายงานสถานการณ์ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง ของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 5  ภาพรวมคือสถานการณ์ก่อเหตุความรุนแรงจากจากสถิติมีแนวโน้มลดลง ทั้งการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องและการก่อกวน สร้างสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มีการเข้าออกระหว่างประเทศได้ยาก และได้เพิ่มความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้แทนจาก ทสจ.รายงานผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าประจำเดือนมกราคม 2564 คือ ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก ที่ อำเภอสะบ้าย้อยและ อำเภอนาทวี โดยยังไม่ทราบตัวผู้ต้องหา

          โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย หากเกิดการจับกุมขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดสงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม สรุปสถานการณ์ และหารือการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ