สนช. รุกผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร Deep South Business Coaching Program 2021

เมื่อ: ศุกร์, ม.ค., 2021

สนช. รุกผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร Deep South Business Coaching Program 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program 2021 ในรูปแบบการเรียนสื่อผสม (Hybrid meeting) ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2564 โดยมีสถานที่การจัดกิจกรรมหลักที่ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และถ่ายทอดกิจกรรมไปยัง 3 องค์กรพันธมิตรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี , มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมของจังหวัดชายแดนใต้ ยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเติบโต (Growth) พร้อมกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม และสนับสนุนทุน Open innovation ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ผู้ประกอบการชายแดนใต้ มีโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้ง Start up และ SMEs ได้

Deep South Innovation Business Coaching Program 2021 หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัว ตลอดจนเสริมสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ เพื่อให้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 พัฒนาผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 100 ราย และ สนับสนุนเงินทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปแล้ว 44 ธุรกิจ รวมมูลค่าสูงกว่า 40 ล้านบาท โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงกิจกรรม คือ

3 Days Smart SMEs and Startup หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม จากหลักสูตรนี้จะได้เข้าร่วมอบรม 8 Weeks Coaching หลักสูตรการสร้างความสามารถทางธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการแผนธุรกิจนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีและการตลาด ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 และยังสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุน open innovation สูงสุดถึง 1,500,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำหรับผู้ที่สนใจอยากรู้รายละเอียดและเข้าชมภาพบรรยากาศภายในงาน สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ เว็บไซต์ : www.deepsouthinnovation.com
และ Facebook Fan page : https://www.facebook.com/DeepSouthIBCProgram/
โทร 02-017-5555 ต่อ 407 ( อภิวัฒน์ )

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สนช. รุกผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร Deep South Business Coaching Program 2021