สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน


สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน

วันนี้ (19 ธ.ค. 2563) เวลา 9.00 น. สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จัดพิธีมอบรางวัล “เยาวชนดีศรีแผ่นดิน” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สมาคมฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจึงได้มอบรางวัล “เยาวชนดีศรีแผ่นดิน” ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชู เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความประพฤติเป็นคนดีเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก 36 เขต ของ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 108 รางวัล รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน “และเงินรางวัลขวัญถุงจำนวน 1,000 บาท จากสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งมี พล.ต.ต. อัมพร ภัยลี้ (ประธานที่ปรึกษาสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) นายสามารถ วราดิศัย นายกสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นาย สุรินทร์ ตันสุริยวงค์ (อุปนายกสมาคม) ว่าที่ร้อยตรี อนุชาติ จูวัตร (อุปนายกสมาคม) ร้อยตำรวจตรีเกรียงไกรยุทธ ปักษา (อุปนายกสมาคม) นางศิริภัทร กรัณกิติ อุปนายกสมาคม นายเสกสรรค์ ชวลิตวรกุล (เลขาธิการสมาคม) นางสาว อัญขิษฐา ทาตะภิรมย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม นาย ชูชาติ พูนศิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พระทรงชัย อธิปัญโญ วัดกาญจนรักษ์ ดร.สุภาวดี ดวงจันทร์ (รองผอ.สพป.สงขลา2) ดร.วันชัย หวังสวัสดิ์ รองผอ.สพป.สงขลา3 นายสุชาติ ขวัญกลับ ผอ.โรงเรียนวัดเทพชุมนุม นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางจุฑามาศ วราดิศัย นายวินัย คุรุวรรณพัฒน์ นาย ศิริภัทร กรัณกิตติ ร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่​ จังหวัดสงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน