ปตท.งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี(No Gift Policy)

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ปตท.งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี(No Gift Policy)