งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book EXpo 2020)

เมื่อ: เสาร์, ต.ค., 2020

งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book EXpo 2020)

ยกทัพหนังสือใหม่บุกหาดใหญ่ ชวนพี่น้องชาวภาคใต้ “อ่านกันสนั่นเมือง”
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ จัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “อ่านกันสนั่นเมือง” งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ถือว่าเป็นงานหนังสือระดับภูมิภาค งานที่ 2 ของปีที่ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายหลังจากการเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVD-19 บนพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร จาก 70 สำนักพิมพ์ รวม 200 บูท เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติคร ๖๐ ปืมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมระยะเวลา 9 วัน


โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020)” กล่าวถึงงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020)” ในครั้งนี้ว่าจังหวัดสงขลาได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมหานครแห่งการอ่านและยังพัฒนาให้หาดใหญ่เป็น Hat Yai Learning City ยกระดับคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพราะจังหวัดสงขลาเล็งเห็นว่าการสร้างคนเป็นสิ่งสำคัญ หนังสือมีความสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง การที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อการสร้างเมือง สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

การจัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020)” จึงถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัดสงขลาและเป็นความโชคดีของคนหาดใหญ่ ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เลือกพื้นที่นี้จัดงานหนังสือขึ้นครั้งนี้เป็นปีที่ 7 ซึ่งจัดติดต่อกันมาทุกปี เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดสงขลาได้เข้าถึงหนังสือที่หลากหลายให้มาชมและเลือกซื้อหนังสือ นอกจากจะกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาหาความรู้จากการอ่านด้วย


ด้าน นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ เลขาธิการ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนคณะจัดงาน กล่าวว่า งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book EXpo 2020) ถือว่าเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดี หนังสือออกใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งหนังสือที่มีคุณภาพทัดเทียมกับส่วนกลางส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในระดับภูมิภาค สร้างรายได้จาก การจ้ดงานสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลจากภาษีการซื้อ ภาษีขาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหนังสือให้กับสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ รณรงค์สร้างกระแสรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการ Art of กองดอง กระตุ้นการอ่านด้วยศิลปะในการดองหนังสือ ศิลปะเยียวยาจิตใจ จากโครงการ “นิทานไร้พรมแดน” (Tales Without Borders การแสดงผลงานของเยาวชนภาคใต้ จากการประกวดออกแบบปกหนังสือ และการเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “อ่านไร้พรมแดน” กิจกรรม Book Talk จากนักคิดนักเขียน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะค้นจากท้องถิ่นภาคใต้ Zone playground The Xvolution บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ของไทย


นอกจากนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด PUBAT BOOK CONTEST 2020 ในโครงการ PUBAT BOOK CONTEST 2020 ภายใต้หัวข้อ “อ่านไร้พรมแดน” เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ ความฝัน แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการเขียนและทางด้านศิลปะการออกแบบ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร และการมอบทุนโครงการ 1 อ่านล้านตื่น เพื่อมอบทุนซื้อหนังสือตรงใจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือการมอบโอกาสในการเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยและตรงใจที่อยากอ่าน

โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดทำของที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อ, กระเป๋า, สมุด และ มาจำหน่าย เพื่อหารายได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมหนังสือตรงใจมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เดินทางไปจัดงานในภูมิภาคต่าง ๆ และในงานครั้งนี้ ได้มอบทุนโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เป็นจำนวน 6 แห่ง สำหรับงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Souther Book Expo 2020) สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เชื่อว่าตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 80,000 คน ตลอดระยะการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo)

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book EXpo 2020)