มหากุศลเททองหล่อองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม และสองสมเด็จคู่บารมี (หลวงปู่ทวด,สมเด็จพุฒาจารย์โต)

เมื่อ: จันทร์, ก.ย., 2020

มหากุศลเททองหล่อองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม และสองสมเด็จคู่บารมี (หลวงปู่ทวด,สมเด็จพุฒาจารย์โต)

       วันที่ 20 กันยายน 2563 นายติณฐ์วรเวช รุ้งมณีวรรณ(นายกสมาคม)เมตตาธรรมมหาโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้และคณะกรรมการจัดงาน พิธีมหากุศลเททองหล่อองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกร (พระกวนอิมแฝด)      จักรพรรดิกวนอิมแฝด จัดพิธีหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมกัน ๒ องค์ขนาดฐานกว้าง ๒๑นิ้วสูง ๑.๒๐เมตร ประดิษฐานไว้ที่ภาคใต้ ณ ธรรมสถานโพธิสัตว์กวนอิมเขาเทวดา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอัญเชิญขึ้นเหนือประดิษฐาน ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ(วัดถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งหล่อองค์สมเด็จเจ้าพะโคะ(หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด) และองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสครบ ๘๘ พรรษา

พิธีดังกล่าว ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงจากคณะพราหมณ์จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ การแสดงเชิดมังกร-สิงโตจากจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี รศ.ทพ.ดร.หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช ประธานฝ่ายคฤหัสถ์,นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ (ผวจ.พัทลุง)พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา (อดีต ผบช. ทรภ.๒) คุณแม่บุญประคอง พิบูลย์,นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล(นายกสมาคมไทย จีน) พันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล (ประธานผู้ประสานงาน) ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล (ประธานกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง) นายมงคล ชีทรัพย์เจริญ (นายกสมาคมอาวุโส) นางสุริยาพร วัฒนทวีกุล  พร้อมด้วยนักบุญออกโรงทานอาหารมังสวิรัติ-อาหารเจ-ขนม-เครื่องดื่มบริการนักบุญทั่วไป

ภายในพิธี พระครูปลัดภูวนัย สุเมธโส(เลข.รองฯจจ.สข) วัดศรีสว่างวงศ์ ประธานคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา พิธีเททองเวลา๑๔.๕๘ น.พระเกจิอาจารย์แดนใต้ นั่งปรกสี่ทิศในพิธีเททอง ประกอบด้วย ๑.พระธรรมวงศาจารย์ (ทป.จภ.๑๘) วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง) หาดใหญ่ประธานฝ่ายบรรพชิต ๒.พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสฺสโร)วัดทุ่งนารี พัทลุง ๓.พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ) วัดราชประดิษฐาน  (วัดพะโคะ) จ.สงขลา ๔.พระอธิการสุวรรณ ญาณสุทฺโธ วัดน้ำน้อยนอก จ.สงขลา

นอกจากนี้ ยังมีองค์ร่างทรงของศาลเจ้าต่างๆ ในจ.สงขลา อาทิ องค์เทพนาจา โดยอาจารย์นิเวศน์ ถาวร จากศาลเจ้าเทพนาจาซาไท้จื๊อ หาดใหญ่ (บ้านเกาะหมี) ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง จ.ตรัง ในพิธีมีประชาชน แขกผู้มีเกียรติ  ตัวแทนจากชมรม สมาคม มูลนิธิองค์กรหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนโรงเรียน ศิษยานุศิษย์ และนักบุญร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ตำหนักสายธารฟ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม (เขาคอหงส์) สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พิธีกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะในระหว่างการทำพิธีเททอง ได้เกิดปรากฎการณ์ พระอาทิตย์ทรงกลด ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาร่วมบุญเป็นอย่างยิ่ง  พิธีจะมีขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม  และ 20 พฤศจิกายน 2563

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มหากุศลเททองหล่อองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม และสองสมเด็จคู่บารมี (หลวงปู่ทวด,สมเด็จพุฒาจารย์โต)