มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พื้นที่ตัวเมืองอำเภอหาดใหญ่

เมื่อ: เสาร์, มิ.ย., 2020

มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พื้นที่ตัวเมืองอำเภอหาดใหญ่

นายบรรจง ชัยวิริยะวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ สมัยที่ 68 ประธานจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 พร้อมด้วยที่ปรึกษา อาทิ คุณสุรัตน์ คงดำเนิน คุณอรุณชัย ศิริมหาชัย คุณพรสวรรค์ สันติวรคุณ คุณ เริงชัย วิริยะกุล คุณเจริญชัย ชีวะศรีรุ่งเรือง คุณยืนยง วัชรอาภา และอีกหลายท่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ อาทิ นายวัฒนา อังสนากุล นายวีระชัย เจตสารัตน์ นายก่ออากร บุญล้ำ นายกระแสร์ วิจิตรคุณากร นายพยงค์ แซ่ลิ่ม นายจรินทร์ กริตยถวินวงศ์ นายกิตติ ลิขิตตระกาลกุล นายชวลิต ธีระวัฒนานนท์ นายเอกธนาพันธ์ เอกพิทักษ์ธนบดี และพนักงาน เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมแจกถุงยังชีพและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับถุงยังชีพ

ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าว ทางมูลนิธิได้ปฏิบัติตามกฏการรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้มีการคัดกรอง และทำความสะอาดมือ ก่อนเข้ารับถุงยังชีพ จำนวนถุงยังชีพที่แจกในวันนี้ (13 มิถุนายน 2563) ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวมจำนวน 500 ชุด ซึ่งก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิฯ ก็ได้แจกไปแล้วด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พื้นที่ตัวเมืองอำเภอหาดใหญ่