ประชาชนชาวม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลาขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม ต.ม่วงงามอ.สิงหนคร จ.สงขลา


ประชาชนชาวม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลาขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม ต.ม่วงงามอ.สิงหนคร จ.สงขลา

          วันนี้​ (14​พฤษภาคม​2563) เวลา ​10.10 น.มีกาารวมตัวกันของประชาชนชาวม่วงงาม​เพื่อยื่นหนังสือต่อศาลปกครอง​จังหวัดสงขลา​ เพื่อขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม

       โดยมีตัวแทนประชาชน​นำโดย​นางสาวเปรมชนัน บำรุงวงค์​ นายพิสัน​ แก้วมณี​ นางจรรยาพร​ บูรณะ​ นายวีระพงศ์​ เด็นมุหมัด​นานวิโรจน์​ สนตอน​ และผู้สนับสนุน​จำนวน​ 541 คน ร่วมยื่นหนังสือต่อ  นายสุพรรณ  บุญรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา  เป็นผู้รับหนังสือการคัดค้านโครงการฯ

       จากการสอบถาม​  โดยตัวแทนประชาชนและกลุ่มผู้สนับสนุนได้ยื่นฟ้องต่อกรมโยธาธิการ​และผังเมือง​  กรมเจ้าท่า​  สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการ​ฯได้ดำเนิน​การก่อสร้าง​เขื่อน​ป้องกัน​ตลิ่ง​ริมชายฝั่ง​ทะเล​พร้อมปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​พื้นที่​ชายฝั่ง​หมู่​ที่​7 ต.ม่วงงาม​ ระยะทาง​710 เมตร​ และโครงการ​ก่อสร้าง​เขื่อนป้องกัน​ตลิ่ง​ริมฝั่ง​ทะเล​พร้อมปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​พื้นที่​ชายฝั่ง​หมู่​ 7  8​ และ​ 9  ระยะทาง​ 1,955  เมตร​โดยการดำเนิน​การ​ดังกล่าว​เป็นการ​ก่อสร้าง​เขื่อน​แบบขั้น​บันได

     การดำเนิน​การ​ดังกล่าว​ ผู้ฟ้อง​มีความเห็นว่าโครงการ​นั้นไม่ชอบ ด้วยกฏหมาย​ ทั้ง​เชิง​เนื้อหาและกระบวนการ​ เนื่องจาก​โครงการ​ดังกล่าว​ไม่สามารถ​ทำให้บรรลุ​วัตถุประสงค์​ในการป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่ง​อย่าง​แท้​จริง​ และเป็นโครงการ​ที่ไม่จำเป็น​ต้องกระทำ​  อีกทั้ง​เมื่อเปรียบเทียบ​ระหว่างประโยชน์​ที่จะได้รับ​กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้ว  โครงการ​ดังกล่าวจะก่อให้เกิด​ความเสียหาย​ต่อคุณภาพ​สิ่งแวดล้อม​และการใช้ประโยชน์​ของชุมชน​ยิ่งกว่าประโยชน์​ที่จะได้รับจากโครงการ​และขัดต่อหลัก​ความจำเป็นและหลักความได้สัดส่วน

        ด้านความไม่ชอบด้วย​กฏหมายในเชิงกระบวนการ​ เพราะโครงการนี้มีความบกพร่อง​ในการให้ข้อมูล​ข่าวสาร​แก่ประชาชน​ไม่มีกระบวนการ​การมีส่วนร่วม​ของประชาชน​ ในการตัดสินใจ​ ดำเนินโครงการอย่าง​เพียง​พอและรอบด้าน

        โครงการก่อสร้างเขื่อน​ป้องกัน​ตลิ่ง​ริมทะเล​เข้าข่ายต้องประเมิน​ผลกระทบ​สิ่งแวดล้อม​หรือจัดทำรายงานการศึกษา​การประเม​ินผลกระทบสิ่งแวดล้อม​ (EIA)​ตามกฏหมาย​ เนื่องจาก​เขื่อน​ป้องกัน​ฯ​มีลักษณะ​เป็นการ​สร้าง​โครงสร้าง​แข็ง​ ยื่นลงไปในทะเล​อาจจะก่อให้เกิด​ความเสียหาย​ต่อทะเล​ชายหาด​และส่งผลให้ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง​ในด้านน้ำของโครงการ​ ซึ่งจะทำให้พื้นที่​ชายหาดด้าน​หน้ากำแพง​กันคลื่น​หายไป​ จะเกิดการกัดเซาะด้านท้ายน้ำ​เป็นเหตุให้​ต้อง​สร้าง​กำแพง​กั่นคลื่นต่อไปเรื่อย​ๆผ

      โครงการ​ดังกล่าว​มิได้ดำเนินการให้ถูก​ต้องในการขออนุญาต​หรืออนุมัติ​ตามกฎหมาย​ต่างๆ​ ที่เกี่ยวข้อง​ก่อน​การ​ดำเนิน​โครงการ มิหนำซ้ำการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นการซ้ำเติมเพิ่มปัญหาทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งใกล้เคียงเพิ่มขึ้น

          วันนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 5 และผู้สนับสนุน จึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อศาลปกครองเพื่อให้ระงับ และเพิกถอน การอนุญาตการดำเนินโครงการดังกล่าว และขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และปรับพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิม โดยงบประมาณทั้งหมดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบ กลุ่มผู้นำการยื่นฟ้องกล่าว

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประชาชนชาวม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลาขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม ต.ม่วงงามอ.สิงหนคร จ.สงขลา