พิธีมอบเงินสนับสนุนบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค ให้แก่ผู้ป่วยพักฟื้น COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp)


พิธีมอบเงินสนับสนุนบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค ให้แก่ผู้ป่วยพักฟื้น COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp)

(วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 ) ณ ตึกเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่ มี พิธีมอบเงินสนับสนุนบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค ให้แก่ผู้ป่วยพักฟื้น COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp) โดย บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 50 ปี ที่เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากกว่า 1,000 โครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นธุรกิจจากการเริ่มรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ภาคใต้หลายโครงการ เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา, งานก่อสร้างสนามบินนครศรีธรรมราช, สนามบินสุราษฏร์ฯ, สนามบินตรัง, สนามบินระนองโครงการทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย จ.สงขลา และ รถไฟทางคู่ประจวบฯ-ชุมพร และโครงการพระราชดำริ

            ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยและพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องชาวภาคใต้ จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงร่วมขอสนับสนุนเงินทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ตลอดจนเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้ป่วยพักฟื้น COVID-19  

             โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ และนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด  โดยมี นพ.พุฒิศักดิ์   พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสาตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา2 พร้อมด้วย รศ.พญ.มณฑิรา  ตัณฑนุช  ผู้บัญชาการ รพ.สงขลานครินทร์ ให้เกียรติรับมอบ  

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พิธีมอบเงินสนับสนุนบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค ให้แก่ผู้ป่วยพักฟื้น COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp)