โคคา-โคล่า จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเงินเริ่มต้นกองทุนรับมือโรคโควิด 19


โคคา-โคล่า จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเงินเริ่มต้นกองทุนรับมือโรคโควิด 19

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย นำโดย มร.โฮเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นายพรวุฒิ สารสิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มร.คาร์ลอส ดิแอซ-ริกบี้ (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด จับมือมูลนิธิชัยพัฒนา            นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยฯ ร่วมสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย          โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมอบเงินสมทบกองทุนเบื้องต้น 25 ล้านบาท เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2563กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัดจับมือมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์          และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)          โดยเบื้องต้นจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด19 และกองทุนนี้ยังจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องคนไทยจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของโคคา-โคล่า ในการเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน หลังจากประกาศหยุดโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลของแบรนด์ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อนำงบประมาณไปสนับสนุนในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมไปถึงการร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด19 อันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับโลกของบริษัทฯ

นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า “หลังประกาศหยุดโฆษณาเป็นการชั่วคราว กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าได้เข้าไปร่วมพูดคุยกับมูลนิธิชัยพัฒนา และทราบว่าทางมูลนิธิเองก็กำลังวางแผนดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมีเป้าหมายเดียวกัน โคคา-โคล่า จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกองทุนนี้ด้วยการมอบเงินสมทบกองทุนเบื้องต้น 25 ล้านบาท โดยความช่วยเหลือในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในขณะที่ต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าเชื่อว่า ความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนานี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด19 ไปด้วยกัน”.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนากล่าวว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ผมได้รับพระราชกระแสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ตั้ง“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ)”เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ โดยได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดตั้งกองทุนฯ จากโคคา-โคล่า สำหรับการดำเนินงาน นอกจากการบริหารจัดการกองทุนแล้ว มูลนิธิชัยพัฒนาและโคคา-โคล่าก็จะร่วมกันหารือต่อยอดใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  นอกจากนี้“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ยังจะทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและปกป้องประชาชนคนไทย หากเกิดโรคระบาดอื่นๆ ในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือ การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข”

            ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาจะแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ)”โดยมีโคคา-โคล่าเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหาแนวทางมอบหมายหน้าที่และนำเครือข่ายเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงสำนักงานและรถขนส่งสินค้าของไทยน้ำทิพย์และ              หาดทิพย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เปิดรับบริจาคเงินสมทบกองทุนเพิ่มเติม   เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยโคคา-โคล่าจะช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การให้” สามารถบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา บัญชี“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 067-300487-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

โคคา-โคล่า จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเงินเริ่มต้นกองทุนรับมือโรคโควิด 19