กองบิน 5 แจกถุงยังชีพชาวบ้านยากจน คนป่วยชรา ลดผลกระทบโควิด 19


กองบิน 5 แจกถุงยังชีพชาวบ้านยากจน คนป่วยชรา ลดผลกระทบโควิด 19

วันที่ 31 มีนาคม 63 นาวาอากาศเอกชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกเสกสรร สายเพชร นาวาอากาศเอกพลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอกกิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน 5 นำกำลังพลทหารอากาศ กองบิน5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนทหารอากาศ ออกพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจชาวบ้าน และนำรถขยายเสียงประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (covid-19) พร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนแก่ชรา ชาวบ้านยากจนในเขตเทศบาลเมืองประจวบจำนวน 100 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาโรคระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19)ที่กำลังแพร่ระบาดเกือบทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้รัฐบาลต้องออกประกาศ พรก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหยุดอยู่กับบ้านลดการเดินทาง รวมถึงสั่งหยุดกิจการร้านค้าต่างๆหลายแห่งที่มีประชาชนรวมตัวแออัด ห้ามนั่งดื่มกินในร้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ หรือลดการสัมผัสกัน และลดชุมชนแออัด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนขาดรายได้ ค่าครองชีพมีราคาสูงขึ้น สินค้าอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาแพง ทำให้ชาวบ้านคนยากคนจนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบให้กับชาวบ้านยากจน ผู้มีรายได้น้อย คนป่วยติดเตียง คนแก่ชราที่ต้องอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้ ทางกองบิน 5 จึงมีเป้าหมายที่จะ บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้กับ 5 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบ รวมทั้งสิ้น 100 หลังคาเรือน นอกจากนี้กองบิน 5 ยังมีแผนเตรียมที่จะใช้เครื่องบินพีชเมกเกอร์ขึ้นบินประชาสัมพันธ์ทางอากาศเพื่อสร้างความตระหนักรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโควิด19 ด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และถ้าหากมีถุงยังชีพเพิ่มมากขึ้นก็จะทยอยนำมาช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนอื่นๆตามลำดับต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กองบิน 5 แจกถุงยังชีพชาวบ้านยากจน คนป่วยชรา ลดผลกระทบโควิด 19