การอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3)


การอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3)

วันนี้(12มีนาคม 2563 )เวลา 13.30 น. นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3) ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมต้นอ้อย หาดใหญ่ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม คณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง
พร้อมด้วยนาย จงรักษ์ เขี้ยวแก้ว เลขาสมาคมกีฬาปันจักสีลัต แห่งประเทศไทย พ.อ.ก้องเกียรติ หมวดสิงห์ นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผอ.กกท.ภาค 4 สจ.นิยม (หมี) พรรณราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้จัดการทีมปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา นายชรินทร์ บานชื่น อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย นายพิทยา รัตน์พันธ์ ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา


โดยมี นายวงศ์ธร ดำมี คณะกรรมการบริหารชมรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อเป็นการยกระดับกีฬาปันจักสีลัตให้รู้จักมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้มีการจัดการอบรมผู้ตัดสินเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเป็นผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3) โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 45 ท่าน พร้อมผู้สังเกตุการณ์ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย


สำหรับการฝึกการอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3) ในครั้งนี้ จะทำการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อยหาดใหญ่ และศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัตสนามกีฬาจิรนคร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

การอบรมผู้ตัดสินปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class 3)