สวยงามตระการตา16 สาวงามในเวทีการประกวด “ธิดาสงขลา” ประจำปี 2563ชูอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองสงขลา เฉิดฉายความสง่างามสู่สายตาสาธารณชน

เมื่อ: พฤหัส, มี.ค., 2020

สวยงามตระการตา16 สาวงามในเวทีการประกวด “ธิดาสงขลา” ประจำปี 2563ชูอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองสงขลา เฉิดฉายความสง่างามสู่สายตาสาธารณชน

ค่ำวันที่ (11 มี.ค. 63) ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดการประกวดธิดาสงขลา ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เห็นคุณค่าและความสวยงามของผ้าทอสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวด อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมให้กำลังใจและตัดสินผลการประกวดในครั้งนี้

โดยการประกวด “ธิดาสงขลา” ประจำปี 2563 แบ่งคะแนนออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นชุดราตรีสั้น ทำจากผ้าปาเต๊ะ ผ้าทอหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา การเดินโชว์ตัวรอบแรกพร้อมแนะนำตัว และรอบที่ 2 เป็นการประกวดชุดราตรียาว ทำจากปาเต๊ะ ผ้าทอเกาะยอหรือผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความสวยงาม รูปร่างทรวดทรง ผิวพรรณที่สวยงามสมบูรณ์แบบ บุคลิกภาพ การแต่งกาย การแสดงออกทางความคิด ปฏิภาณไหวพริบ การพูดรวมถึงกิริยามารยาทการประกวด

สำหรับผลการแข่งขันการประกวดธิดาสงขลา โดยตำแหน่งธิดาสงขลา ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาวปุณยาพร  ราชฤทธิ์ ผู้เข้าประกวดจากอำเภอจะนะ รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพัทธรียา สังข์อุ่น จากอำเภอหาดใหญ่ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท  พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ, รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาวดาริน ดาราธีรกานต์ จากอำเภอเมือง รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่นางสาวลลิตา หงสะมัด  จากอำเภอสิงหนครและนางสาวจิตตมาศ แซ่จู จากอำเภอบางกล่ำ รับเงินรางวัลมูลค่า 9,000 บาทและรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวปุณยาพร  ราชฤทธิ์ ผู้เข้าประกวดจากอำเภอจะนะ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สวยงามตระการตา16 สาวงามในเวทีการประกวด “ธิดาสงขลา” ประจำปี 2563ชูอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองสงขลา เฉิดฉายความสง่างามสู่สายตาสาธารณชน