ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ใน อ.ทับสะแก ร้องผู้ว่าฯ ประจวบฯ ย้ายด่วนปลัด อบต.ทับสะแก


ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ใน อ.ทับสะแก ร้องผู้ว่าฯ ประจวบฯ ย้ายด่วนปลัด อบต.ทับสะแก

6 มี.ค.63 ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่ ใน อ.ทับสะแก รวมตัวกว่า100 คน ที่หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบฯ เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ย้าย นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก รักษาการ โดยมีนาง แสงประทีป คุณธิมาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดประจวบฯ เป็นตัวแทน โดยมีชาวบ้านยืนถือป้ายขับไร่ปลัด อบต.ทับสะแกให้ออกนอกพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านทั้ง 3 หมู่ ( ม.1 -ม.5 และ ม.7)
ใน อ.ทับสะแก เห็นว่าไม่สามารถบริหารงานในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดการพัฒนาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกได้


นายฐิติ ถี่ถ้วน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองพิกุลกล่าวว่า ชาวบ้าน
ในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ขอให้ผู้ว่าฯได้พืจาราณาการบริหารงานของปลัด อบต.ทับสะแกที่ก่อให้เกิดความแตกแยกภายในองค์กร และการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายใต้อำนาจบริหารของ นางเรืองศิริ ปลัด อบต.ทับสะแก  รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ล่าช้าไม่ตอบสนองปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ เช่นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นกัดเซาะชายฝั่งในเขตพื้นที่หมู่ 2 ต.ทับสะแก เกิดความล่าช้า ชาวบ้านตกสำรวจไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งปล่อยให้งบประมานโครงการประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 5 ใช้งบประมานจำนวน 2,577,000 บาท ต้องตกไปส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน 
นายฐิติ ผญบ. ม.7 กล่างต่อไปว่า ปัญหาภายในองค์กร ในการบริหารงานแผ่นดิน ทั้งงบประมานที่ได้ไม่มีการนำเข้าวาระการประชุม ใช้การตัดสินใจด้วยตัวเอง จนบุคลากรปฏิบัติงานร่วม เกิดความเบื่อหน่ายต้องยื่นคำร้องขอลาออกถึง 3 ราย ส่งผมต่อขวัญกำลังใจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกเป็นอย่างมาก จึงอยากขอให้ทางจังหวัดได้พิจาราณาบุคคลดังกล่าวให้ย้ายออกจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไปก่อน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ใน อ.ทับสะแก ร้องผู้ว่าฯ ประจวบฯ ย้ายด่วนปลัด อบต.ทับสะแก