จังหวัดประจวบฯ แถลงข่าวผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวัรัสโควิค-19


จังหวัดประจวบฯ แถลงข่าวผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวัรัสโควิค-19

นายพัลลภ สิงหเสนี  ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์  พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5  นพ.สุริยะ  คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ และ นพ.นิรันดร์  จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน  ร่วมกันแถลงข่าวผลสำเร็จในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 หรือไวรัสโคโรนา2019  ซึ่งพบผู้ป่วย 2 ราย  คือ รายแรก เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 73 ปี เข้ารักษาเมื่อ 23 มกราคม 2563 ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี จนหายเป็นปกติออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 /iรายที่ 2  เป็นชาย ไทย อายุ 45 ปี ที่ได้รับเชื้อจากนักท่องเที่ยวรายแรก รักษาตัวจนหายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมา  จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศและไทย มีความมั่นใจว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวเต็มที่ สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมาโดยตลอด      ความสำเร็จของโรงพยาบาลหัวหินและเครือข่าย เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามมาตรฐานของระบบ ตั้งแต่ การคัดกรอง รับ ส่งต่อ  ผู้ป่วย  รวมทั้งความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ สถานที่ ยาและเวชภัณฑ์  และที่สำคัญคือการถ่ายทอดนโยบายระดับกระทรวงสู่พื้นที่  การสนับสนุนการดำเนินงาน  รวมทั้งความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  

อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญในการป้องกันโรคไวรัสนี้ คือการได้รับความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดจากทุกภาคส่วน  ที่ร่วมกันจำกัดการกระจายของเชื้อ  การจัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริเวณทางเข้าสถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  ห้างสรรพสินค้า  โรงภาพยนต์     โรงแรม  โรงเรียน  ตลาดสด  ร้านค้าต่างๆ และการรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย  และใช้หลัก กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ   
     ทางด้านนางสาวโศรยา  หอมชื่น  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์  ได้กล่าวยืนยันว่า ระบบสาธารณสุขของไทย มีความปลอดภัยเป็นอันดับ1 ของอาเซียน และอันดับ 6 ของโลก  ในระยะที่ผ่านมานี้ มีความสนใจและให้ความร่วมมือสูงมากจากผู้ประกอบการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ใน อำเภอหัวหิน ทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาพักในอำเภอหัวหิน จำนวนมากขึ้น
         ทั้งนี้  ในส่วนของจุดผ่อนปนด้านสิงขร ต.คลองวาฬ จังหงัดประจวบคีรีขันธ์ มีการเฝ้าระวัง  การคัดกรองชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในฝั่งไทย  โดยการใช้เครื่องสแกนตรวจจับความร้อน รวมทั้งการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบางตัวที่อาจติดมากับยานพาหณะเข้าออกบริเรณหน้าด่านสิงขร

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จังหวัดประจวบฯ แถลงข่าวผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวัรัสโควิค-19