ผู้ว่าประจวบฯวอนสื่อสังคมออนไลน์อย่าแสดงความเห็นตำหนิ กรณีพบหญิงชาวจีนติดเชื้อโคโรน่า หวันกระทบการท่องเที่ยว


ผู้ว่าประจวบฯวอนสื่อสังคมออนไลน์อย่าแสดงความเห็นตำหนิ กรณีพบหญิงชาวจีนติดเชื้อโคโรน่า หวันกระทบการท่องเที่ยว

วันนี้ (25 มกราคม 2563) จากเหตุการณ์พบหญิงชาวจีนป่วยติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากโพสต์ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุด นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯเปิดเผยว่า ขณะนี้การดูแลผู้ป่วยหญิงชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน อยู่ในระหว่างการรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อและผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ขอเรียนว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล เนื่องจากทางโรงพยาบาลยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม มีเพียงรายเดียวเท่านั้น โดยก่อนหน้านั้นผลการตรวจเชื้อของหญิงชาวจีนดังกล่าวในห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่กระทรวงสาธารณสุขจะรอผลตรวจยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งและจะแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหลับในส่วนของโรงแรมที่ผู้ป่วยรายดังกล่าวเขัาพักใน อ.หัวหินนั้น มีรายงานว่า ผู้ประกอบการมีการใช้ยาฆ่าเชื้อในห้องปลับอากาศทุกห้องเพื่อความปลอดภัยแล้ว 
   สำหรับ อ. หัวหิน ขณะนี้มีการตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนามบินหัวหิน ล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วยในข่ายต้องส่งสัย และขอความร่วมมือจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ขอให้อย่าแสดงความเห็นตำหนินักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งอาจทำให้กระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดได้

จากเหตุการณ์พบหญิงชาวจีนป่วยติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากโพสต์ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุด นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯเปิดเผยว่า ขณะนี้การดูแลผู้ป่วยหญิงชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน อยู่ในระหว่างการรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อและผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ขอเรียนว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล เนื่องจากทางโรงพยาบาลยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม มีเพียงรายเดียวเท่านั้น โดยก่อนหน้านั้นผลการตรวจเชื้อของหญิงชาวจีนดังกล่าวในห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่กระทรวงสาธารณสุขจะรอผลตรวจยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งและจะแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหลับในส่วนของโรงแรมที่ผู้ป่วยรายดังกล่าวเขัาพักใน อ.หัวหินนั้น มีรายงานว่า ผู้ประกอบการมีการใช้ยาฆ่าเชื้อในห้องปลับอากาศทุกห้องเพื่อความปลอดภัยแล้ว 
   สำหรับ อ. หัวหิน ขณะนี้มีการตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนามบินหัวหิน ล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วยในข่ายต้องส่งสัย และขอความร่วมมือจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ขอให้อย่าแสดงความเห็นตำหนินักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งอาจทำให้กระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดได้

จากเหตุการณ์พบหญิงชาวจีนป่วยติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากโพสต์ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุด นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯเปิดเผยว่า ขณะนี้การดูแลผู้ป่วยหญิงชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน อยู่ในระหว่างการรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อและผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ขอเรียนว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล เนื่องจากทางโรงพยาบาลยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม มีเพียงรายเดียวเท่านั้น โดยก่อนหน้านั้นผลการตรวจเชื้อของหญิงชาวจีนดังกล่าวในห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่กระทรวงสาธารณสุขจะรอผลตรวจยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งและจะแถลงข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหลับในส่วนของโรงแรมที่ผู้ป่วยรายดังกล่าวเขัาพักใน อ.หัวหินนั้น มีรายงานว่า ผู้ประกอบการมีการใช้ยาฆ่าเชื้อในห้องปลับอากาศทุกห้องเพื่อความปลอดภัยแล้ว 
   สำหรับ อ. หัวหิน ขณะนี้มีการตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนามบินหัวหิน ล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วยในข่ายต้องส่งสัย และขอความร่วมมือจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ขอให้อย่าแสดงความเห็นตำหนินักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งอาจทำให้กระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดได้

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผู้ว่าประจวบฯวอนสื่อสังคมออนไลน์อย่าแสดงความเห็นตำหนิ กรณีพบหญิงชาวจีนติดเชื้อโคโรน่า หวันกระทบการท่องเที่ยว