“กองทุนพนักงานเปลดีเด่น” โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)


“กองทุนพนักงานเปลดีเด่น” โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

สานต่อปณิธานของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ มอบทุนจำนวนเงิน 380,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ พนักงานเปลดีเด่น และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และ เสียสละ ในการอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล จำนวน 24 แห่ง ในภาคใต้ อาทิ โรงพยาบาลกรงปีนัง จ.ยะลา, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี,โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จ.สงขลา เป็นต้น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“กองทุนพนักงานเปลดีเด่น” โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)