พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

เมื่อ: จันทร์, ธ.ค., 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”


     วันนี้ (12 ธ.ค 2562) เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มองค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ แต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัส จำนวน  47 หน่วยงาน และ ประสงค์มาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือจำนวน 28 หน่วยงาน


     โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฎเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย รวมถึงยังเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแส ความนิยมการแต่งกายผ้าไทยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และ ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่ม OTOP กลุ่มสตรีในท้องที่ท้องถิ่น


     ซึ่งการจัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทย ผ้าฝ้ายทอมือด้วยกี่กระตุกตามโครงการพระราชดำริ โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”