บรรจุอัฐิอดีตวีรชนผู้กล้าในสงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อ: อาทิตย์, ธ.ค., 2019

บรรจุอัฐิอดีตวีรชนผู้กล้าในสงครามโลกครั้งที่ 2

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ พลอากาศโท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม อดีต นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตวีรชนผู้กล้าในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 5 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 5 เข้าร่วมพิธี ที่หน้าอนุสาวรีย์วีรชน กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากการประกอบพิธีพระราชทานเพลงศพที่เมรุวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

บรรจุอัฐิอดีตวีรชนผู้กล้าในสงครามโลกครั้งที่ 2