ผู้บังคับการกองบิน 5 จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน”สดุดีวีรชน 8 ธ.ค.84″

เมื่อ: เสาร์, พ.ย., 2019

ผู้บังคับการกองบิน 5 จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน”สดุดีวีรชน 8 ธ.ค.84″

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงาน”สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องปะการัง อ่าวมะนาว(ฟ้าชมคลื่น )กองบิน5
       วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนทหารหาญ ที่เสียสละชีวิตปกป้องเอกราชอธิปไตยจากผู้รุกราน ด้วยความกล้าหาญในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 สมควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ถึงความกล้าหาญและความเสียสละอย่างทั่วถึง
     ซึ่งรูปแบบกิจกรรมภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.-11 ธ.ค.62 มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสดุดีวีรชนเหล่าทหารหาญผู้เสียสละ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป( OTOP )และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส เข้ามาเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าราคาประหยัด เป็นการส่งเสริมการตลาดภาคประชาชนได้อีกด้วย

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ กล่าวและว่า ทั้งนี้จะกล่าวถึงประวัติวีรกรรมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2484 โดยย่อ เหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้น กำลังพลญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเดินทางโดยเรือรบทอดสมออยู่หลังเขาล้อมหมวก เพื่อเตรียมยกพลขึ้นบกทำการยึดจังหวัดประจวบฯ และกองบินน้อยที่ 5 เพื่อเป็นเส้นทางเดินทัพเข้าประเทศพม่าผ่านช่องทางด่านสิงขร ในขณะนั้น ร.ต.ศรี  ศักดิ์สุจริตธรรม ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารราบและกำลังพลทหารจำนวนหนึ่ง กำลังลัดเลาะไปตามชายหาดอ่าวมะนาวเพื่อลากอวนหาปลาน้ำตื้น ได้พบเรือจำนวนมากลอยลำ อยู่นอกชายฝั่งเป็นจำนวนมาก จึงรีบนำความไปแจ้งผู้บังคับการกองบินน้อยที่ 5 ทราบซึ่งเป็นเวลาเดียวกับกำลังของข้าศึกได้ประชิดถึงตัวแล้ว จึงทราบว่าเป็นกำลังทหารญี่ปุ่น พยายามเข้ายึดพื้นที่กองบินน้อยที่ 5 จึงเกิดการสู้รบขึ้นตะลุมบอน กำลังทหารกองบินน้อย พยายามนำเครื่องบินทั้ง 7 เครื่อง บินขึ้นทำการต่อสู้และถูกขัดขวางจากข้าศึก ร.ท.สวน สุขเสริม  ผู้บังคับฝูงบินและพลทหาร สมพงษ์ แนวบรรทัด พลปืนหลังได้รับบาดเจ็บ มีเพียง พ.อ.อ.แม้น ประสงค์ดี สามารถนำเครื่องบินขึ้นบินได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถทิ้งระเบิดทำลายเรือญี่ปุ่นได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จึงนำเครื่องบินไปลงที่สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน ส่วนกำลังภาคพื้น ยังมีการสู้รบกันอย่างหนัก

เข้าสู่วันที่ 9 ธ.ค.เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้บังคับการกองบินน้อยที่ 5 ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า เป็นรองฝ่ายญี่ปุ่นมาก จึงสั่งให้เผากองรักษาการณ์และคลังน้ำมัน เพื่อมิให้ข้าศึกนำไปใช้ประโยชน์ได้ และรวบรวมกำลังพลที่เหลือพร้อมทั้งครอบครัวไปรวมกัน ที่เชิงเขาล้อมหมวกใช้เป็นที่มั่นสำรอง และให้ส่งเสียงร้องดังกึกก้องประดุจว่าทางราชการได้ส่งกำลังทางเรือ มาช่วยทำให้ฝ่ายญี่ป่นล่าถอยไปตั้งมั่น ต่อมาเวลา 12.00 น ร.ต.ท.สงบ พรหมรานนท์ พร้อมด้วยบุรุษไปรษณีย์พยายามนำโทรเลขของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารสูงสุดแจ้งต่อผู้บังคับการกองบินน้อยที่ 5 ให้ทราบว่า ทางรัฐบาลยินยอมให้ฝ่ายญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่าได้ แต่ทาง ร.ต.ท. สงบฯ ถูกกระสุนปืนจากการสู้รบเสียชีวิตทันที ทางจังหวัดจึงได้สั่งให้บุรุษไปรษณีย์ว่ายน้ำนำโทรเลขจากอ่าวประจวบฯไปขึ้นที่เชิงบริเวณเขาล้อมหมวก จึงสามารถส่งโทรเลขได้เป็นผลสำเร็จ เหตุการสู้รบจึงยุติลงในเวลาประมาณ 14.00 กำลังพลของกองบินน้อยที่ 5 และฝ่ายญี่ปุ่นได้รวมพลที่สนามบินเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกีน พร้อมทั้งสำรวจความเสียหายของทั้งสองฝ่าย

“สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดงาน เพื่อสดุดีความกล้าหาญของทหารอากาศ ลูกเสือ ยุวชน ตำรวจ และวีรชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่าน ที่ได้ยอมสละชีวิต เลือด เนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดแต่งกลอน ประกวดภาพถ่าย การแสดงมินิแสง สี เสียง การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่ง และอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ยังได้มีกิจกรรมวิ่ง “HERO RUN 2019 รันเวย์ ทะเล ภูเขา” รวม ๓ ระยะ ประกอบด้วย ระยะ ๒๑.๑ กม.ระยะ ๑๐.๕ กม. และ ระยะ ๕ กม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องปะการัง อาคารที่พักสวัสดิการทหารอากาศอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผู้บังคับการกองบิน 5 จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน”สดุดีวีรชน 8 ธ.ค.84″