‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้


‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้


นายวิษุวัต สิงหศิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์อาชีพมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ให้กับกลุ่มสตรีจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต” (Chevron Fund4Life) โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนิน “โครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต” (Chevron Fund4Life Entrepreneurial Support for Women Breadwinners) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิษุวัต สิงหศิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ เป็นตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 29 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ มูลค่ากว่า 450,000 บาท เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มสตรีที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่สงบ เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพสตรีดังกล่าว

โครงการเชฟรอน – ทุนเพื่อชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มสตรีที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ  โดยการดำเนินโครงการฯ เน้นเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ อาทิ การอบรมแผนธุรกิจขนาดเล็กและการตลาด การอบรมการบริหารจัดการธุรกิจการทำบัญชีการเงิน การทำรายงานประจำเดือน รวมถึงสร้างช่องทางการกระจายสินค้าสำหรับคนในชุมชน

นายวิษุวัต สิงหศิริ กล่าวว่า “โครงการ ‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ ได้ช่วยให้กลุ่มสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ และที่สำคัญยังได้เครือข่ายแห่งการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างเพื่อนสมาชิก และขยายออกไปสู่กลุ่มผู้หญิงที่ไม่มีอาชีพ ให้เข้ามาร่วมฝึกทักษะอาชีพ เป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้หญิงที่อ่อนแอได้พึ่งพา เป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนอื่นได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคต”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้