ผอ กสท เขตใต้ หารือ มทร.ศรีวิชัย


ผอ กสท เขตใต้ หารือ มทร.ศรีวิชัย

นายศุภกิจ​ ยอดแก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า​ กสท​ เขตใต้​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ เข้าพบ รศ. ดร. จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย ผศ. จีระศักดิ์ เพียรเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหารือทำ MOU ความร่วมมือระหว่าง CAT และ มทร. ศรีวิชัย วันที่ 17ตุลาคม​2562

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผอ กสท เขตใต้ หารือ มทร.ศรีวิชัย