มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมนิทรรศการ (Help me I’m trapped)


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมนิทรรศการ (Help me I’m trapped)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีม HUCA จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จากโครงการประกวดงานนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ “#ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” (Help me I’m trapped) เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาที่สนใจได้ร่วมโชว์ไอเดียผลิตสื่อสร้างสรรค์เท่าทันการพนันเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม จัดโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ เดอะฮอล บางกอก วิภาวดี 64 กทม.

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมนิทรรศการ (Help me I’m trapped)