กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ ป้องกันการปลอมแปลงสวมทับสิทธิ์โทรศัพท์มือถือ


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ ป้องกันการปลอมแปลงสวมทับสิทธิ์โทรศัพท์มือถือ

 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย) ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบจดทะเบียนและเติมเงิน ร่วมลงทะเบียนซิมการ์ดตรวจสอบอัตลักษณ์ ผ่านระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ดสวมทับสิทธิ์ โดยจะมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้ซิมการ์ด “ก่อน” การลงทะเบียนและเปิดใช้งาน โดยสามารถไปแสดงตน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน และซิมการ์ดเพื่อลงทะเบียนใหม่ได้ ณ ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการทุกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขนั้น ๆ ได้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ CALL CENTER ของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ดังนี้ AIS ที่หมายเลข 1175 , DTAC ที่หมายเลข 1678 , TRUE ที่หมายเลข 1242 และ MY By Cat ที่หมายเลข 0-2401-2222 “2 แชะอัตลักษณ์ ลงทะเบียน Sim มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา ลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ ป้องกันการปลอมแปลงสวมทับสิทธิ์โทรศัพท์มือถือ