ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าการอภิปรายทั่วไปประเด็นถวายสัตย์ฯ ของนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบวาระ

เมื่อ: พฤหัส, ก.ย., 2019

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าการอภิปรายทั่วไปประเด็นถวายสัตย์ฯ ของนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบวาระ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าการอภิปรายทั่วไปประเด็นถวายสัตย์ฯ ของนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบวาระ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ว่า สภาฯ ยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ ว่า เป็นวาระตามปกติ ที่สามารถตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามระเบียบวาระ ซึ่งเป็นเรื่องการตรวจสอบของสภาฯ ตามรัฐธรรมนูญที่เขียนกำหนดไว้ ว่า ส.ส. มีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามและเสนอแนะได้ และการอภิปรายต้องเป็นไปตามกรอบข้อบังคับ

ส่วนกรณที่สำนักข่าว BBC เผยแพร่ข้อมูลว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยถูกให้ออกจากราชการในสมัย นายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ก็เป็นไปตามระบบราชการให้ไปดูข้อมูลย้อนหลัง ว่าได้มีการประกาศ หรือมีพระราชโองการว่าอย่างไร ซึ่งการจะกลับเข้ามาได้หรือไม่นั้นต้องถามฝ่ายบริหาร

นายชวน ยังกล่าวถึงเสียงของรัฐบาลที่ปริ่มน้ำว่า ถ้าเสียงไม่พอฝ่ายที่ยื่นญัตตินั้นก็แพ้ไปเป็นเรื่องธรรมดา แต่ทั้งนี้ญัตติแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน เช่น งบประมาณแผ่นดินถ้าไม่ผ่านก็มีปัญหา ถ้าเป็นญัตติทั่วไปสมาชิกก็เป็นสิทธิของสมาชิกที่จะลงมติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูความสำคัญของแต่ละญัตติด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าการอภิปรายทั่วไปประเด็นถวายสัตย์ฯ ของนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบวาระ