กฟผ.จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11


กฟผ.จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11 ภายใต้โครงการ “ชุมชนน่าอยู่ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่อำเภอจะนะจำนวน 12 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นคนกล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากฐานทัพเรือสงขลา 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนระเบียบวินัยให้กับนักเรียน และมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สอนให้นักเรียนรู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างฝายมีชีวิต การใช้ชีวิตประจำวันของกเรียนเป็นต้น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กฟผ.จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11