Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง”


Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง”

วันที่ 23 ส.ค. 62   ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีศิลปิน “อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม” และ “รุ๊ซ รูซี่ร์” ร่วมสร้างสีสัน

          นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน” มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจใน “มหัศจรรย์แห่งพัทลุง” มีการท่องเที่ยว “เขา ป่า นา เล” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร น้ำมีทั้งน้ำตก ภูเขา ล่องแก่ง เป็นเมืองโนรา หนังตะลุง มีสำนักตักศิลาวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นสำนักทางพุทธาคม และไสยศาสตร์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของภาคใต้ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก คือ “สมเสร็จ” อีกด้วย

          พัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น **วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว เป็นปูชนียสถานที่ล้ำค่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองพัทลุง เชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่นี้จะเป็นที่ตั้งของเมือพัทลุงมาก่อน **บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็นเขาชัยสน อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ในอ้อมกอดของขุนเขา ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ **ล่องแก่งป่าพะยอม  “หนาน” ซึ่งที่นี่มีหนานถึง 40 กว่าหนาน ระยะเวลาในการล่องประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร ระหว่างการล่องแก่ง จะมีสตาฟฟ์ดูแลช่วยเหลือตลอดเส้นทาง ซึ่งสามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี **ทะเลน้อย ผืนน้ำกว้างใหญ่ ดอกบัวสวยงาม และควายน้ำแสนน่ารัก ทะเลน้อยมีความอุดมสมบูรณ์มาก ได้รับการขนานนามให้เป็นเขตชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก หรือ Ramsar Site เพราะยังแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าพรุ ป่าเสม็ด และทุ่งหญ้าอีกมหาศาล **สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเส้นทางเชื่อมจากอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปยังอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยข้ามผ่านทะเลน้อย มีความยาว 5 กิโลเมตร สามารถชมทิวทัศน์ของทะเลน้อยจากมุมสูง ตามสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศของพื้นที่แต่ละช่วง **ภูเขาอกทะลุ คือ ภูเขาที่อยู่ในตราประจำจังหวัดพัทลุง เขาลูกนี้สูงประมาณ 250 เมตร มีความสำคัญเพราะทำหน้าที่เป็นเหมือน Landmark เด่นในเทศบาลเมือง **น้ำตกไพรวัลย์ เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดพัทลุง มีความลาดชันไม่น้อยกว่า 45 องศา ม่านน้ำตกทิ้งตัวเป็นทางยาวสีขาว ลงสู่วังน้ำและโขดหินน้อยใหญ่ สลับเป็นช่วงๆ ** “เกาะสี่ เกาะห้า” ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเราเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่ส่งออกรังนกมากที่สุดในโลก และเป็นแหล่งรังนกคุณภาพดีที่สุดในโลก เป็นพื้นที่ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ธรรมชาติจึงอุดม มีนกแอ่นกินรังเข้ามาทำรังหากินในถ้ำไม่น้อยกว่า 80 แห่ง ซึ่งเป็นเกาะสัมปทานรังนกมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 นอกจากนั้นก็ยังมี หาดแสนสุขลำปำ วังเก่าเจ้าเมืองพัทลุง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ สำนักตักศิลาเขาอ้อ (วัดเขาอ้อ) เป็นต้น

                  สำหรับเรื่องอาหารการกิน พัทลุงเชื่อว่าเป็นเมือง “อู่นาข้าว” โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดพัทลุง หรือจะซื้ออินทรีย์อุดมคุณค่า ไปกินกันที่บ้านก็ได้ เป็นข้าวพันธุ์สังข์หยดที่มีมาแต่โบราณในถิ่นนี้ มีวิตามินสูงมาก เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดพัทลุงที่มีการปลูก และเป็นที่นิยมในท้องถิ่นมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว นับเป็นข้าวจีไอพันธุ์แรกของประเทศไทยซึ่งชาวนาพัทลุงต่างภูมิใจยิ่งที่ได้รักษามรดก ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ได้จนถึงวันนี้ ซึ่งปัจจุบัน นอกเหนือจากการขายข้าวสารและได้แปรรูปไปสู่สินค้า OTOP จำนวนมากมาย ทั้งกาละแม ไอศกรีม เป็นต้น และยังมีร้านอาหารชื่อดังหลายร้านที่นำข้าวสังข์หยดไปเป็นเมนูในการบริการให้กับนักท่องเที่ยว โดยในคราวนี้มีร้านอาหารหลานตาชู เป็นแกนนำในการบริการให้สามารถลิ้มชิมรสชาติได้ ส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นทำนำมาจัดแสดงในวันนี้ (23 ส.ค. 62) และเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดพัทลุง ก็คือ “พัทลุง เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” ซึ่งเป็นการรวบรวมพื้นที่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัยทั้งพืชผักท้องถิ่นอาหารท้องถิ่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยือนจังหวัดพัทลุง พื้นที่ที่มีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย หรือที่เรียกว่า “อัยยะ พัทลุง”

          สำหรับการจัดงาน Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องการนำเสนอผลความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทลุงในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อมาเติมเต็ม ต่อยอดการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP อาหารอินทรีย์ของพัทลุง ภายใต้ธีมงาน “พัทลุงรุ่งเรืองเมืองอาหาร” “สืบทอดตำนานภูมิปัญญา” “มรดกล้ำค่าวิถีชุมชน และ “ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” โดยร้านอาหารในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

          ด้านนายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดพัทลุงได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ตามโครงการการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง ภายใต้ชื่องาน โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” งบประมาณ  4,000,000  บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลดการเหลื่อมล้ำ การทำให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเข้าถึง สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และมีการความยั่งยืน ส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ้น และเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ โดยกำหนดโครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาสนับสนุนสินค้า สั่งจองโปรแกรมการท่องเที่ยว และอุดหนุนอาหารดีจังหวัดพัทลุง โดยมียอดจำหน่ายและสั่งจองทั้งสิ้น 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภายหลัง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26  สิงหาคม  2562 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โรดโชว์ครั้งละ 5 วัน

          โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา เพื่อจัดกิจกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวบรวมของดีจังหวัดพัทลุงเพิ่มขึ้นในหลายรายการจัดแสดงในลักษณะ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง หรือ “อัยย๊ะ พัทลุง” ควบคู่ใปกับการการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ ธีมงาน “พัทลุงรุ่งเรืองเมืองอาหาร” โดยมีร้านอาหารหลานตาชูและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารพัทลุง นำอาหารรสเด็ดของจังหวัดพัทลุงมาจัดแสดง “สืบทอดตำนานภูมิปัญญา” โดยมีพัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นแกนประสานในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์มาจัดแสดงและจำหน่าย “มรดกล้ำค่าวิถีชุมชน” โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่น และมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบครบวงจร มีสถานที่ท่องเที่ยว มีกิจกรรม มีที่พัก มีสิ่งอำนวยความสะดวก มาเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดพัทลุง รวมทั้ง “ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” โดยมีเกษตรจังหวัดพัทลุง คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเกษตร ชุมชนเกษตรอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชนมาจัดแสดง ซึ่งนอกเหนือจากการจัดแสดงของดีทั้ง 4 อย่างในเบื้องต้นแล้ว ยังจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง เพื่อเผยแพร่  ประชา สัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ตามคำขวัญ “เมือง หนัง  โนรา” เป็นประจำทุกวัน และนอกจากนี้ยังจัดให้มีการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน การสาธิตวิถีเกษตรอินทรีย์ การแสดงของศิลปินชื่อดังตลอดของการจัดกิจกรรม มีการเชิญชวนผู้สื่อข่าวเข้ามาร่วมประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพิ่มขึ้นด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมร่วมซื้อสินค้าภายในงาน ระหว่างวันที่่ 22 – 26 สิงหาคม นี้ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง”