สภาการหนังสือแห่งชาติเชิญสื่อประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง ระดมความเห็นจัดทำร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสื่อในภาวะวิกฤต


สภาการหนังสือแห่งชาติเชิญสื่อประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง ระดมความเห็นจัดทำร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสื่อในภาวะวิกฤต

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายพิทยา คล้ายจำแลง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นำตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 4 ที่ จ.กาญจนบุรี ในโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต หลังจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ของสื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของสื่อทุกแขนง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือ กสทช. จากกรณีเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวม 13 คน ติดถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อปี 2561 โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานดำเนินการยกร่างแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต และจัดกลุ่มหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต ทั้งกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มบรรณาธิการ และกลุ่มผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำเป็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนหากมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นอีกในอนาคต สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือฯ 6 ครั้งที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา กาญจนบุรี ขอนแก่น และพิษณุโลก

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สภาการหนังสือแห่งชาติเชิญสื่อประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง ระดมความเห็นจัดทำร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสื่อในภาวะวิกฤต