พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คัดภาค 4 (ภาคใต้)

เมื่อ: จันทร์, มิ.ย., 2019

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คัดภาค 4 (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คัดภาค 4 (ภาคใต้) ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน และมีนายโชติวิทย์ รัตนพันธ์ คณะกรรมจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาปันจักสีลัตแห่งจังหวัดสงขลา คณะบุคลากรในเขตอำเภอรัตภูมิ กล่าวรายงานการแข่งขัน ในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติ จากนายวิทยา รัตนพันธ์ นายประกอบ จันทสุวรรรน นายกเทศมนตรีตำบลคูหาใต้ และแขกผู้มีเกียรติจากหลายๆ หน่วยงานร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยและชมรมกีฬาปันจักสีลัตแห่งจังหวัดสงขลา มีนโยบายที่จะพัฒนานักกีฬาให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นผู้นำทางด้านกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยชมรมในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 44 ชมรม และมีบุคลากรทางด้านกีฬาทั้งสิ้น จัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 821 คน การจัดชิงชนะเลิศปันจักสีลัตแห่งจังหวัดสงขลาครั้งนี้ เพื่อหานักกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่อขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัดสงขลาเข้ากระบวนการสู่ความเป็นเลิศ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คัดภาค 4 (ภาคใต้)