หาดทิพย์เดินหน้าสานต่อสร้างฝายชะลอน้ำและระบบประปาภูเขา #2 จับมือชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อ: จันทร์, มิ.ย., 2019

หาดทิพย์เดินหน้าสานต่อสร้างฝายชะลอน้ำและระบบประปาภูเขา #2 จับมือชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ลุ่มน้ำปากพนัง

  • ผลสำเร็จปี 2561 น้ำล้นฝายตลอดทั้งปี มีน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน การเกษตรอุดมสมบูรณ์ขึ้นและ คืนความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 40 ตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • เป้าหมายระยะยาวตลอดปี 2562 สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม จำนวน 30 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพิ่ม จำนวน 5 จุด

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช :  จากความสำเร็จของโครงการ สร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่1 ณ พื้นที่ชุมชนควนไม้บ้อง  ได้เปลี่ยนจากพื้นที่ขาดน้ำในหน้าแล้งอย่างรุนแรง เป็นพื้นที่น้ำอุดมสมบูรณ์  ผืนดินชุ่มชืน พืชผลทางการเจริญงอกงาม ออกผลผลิต  ดังนั้น จึงถูกส่งต่อถึง ม.5 ชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี ในปี 2562

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์  มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวด…ลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอชะอวดพ.ต.ท.ทรงศักดิ์  แมนยีรอง ผกก.ตชด.42 นายประทีป หนูนุ้ย เกษตรอำเภอชะอวดคุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการบริหารงานทั่วไป บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ชาวบ้านชุมชนบ้านหลังอ้ายหมีนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี และเครือข่าย อาสาสมัครหาดทิพย์ จำนวนกว่า 300 คนร่วมกิจกรรม มีเป้าหมายระยะยาวตลอดปี2562 จะทยอยสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม จำนวน 30 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพิ่ม จำนวน 5 จุด โดยสร้างเป็นรูปแบบฝายหินปูนดินซีเมนต์ เพื่อลดความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างความชุ่มชื่นให้กับฝืนป่า พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสายน้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้ขยายผลถึงชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง และบ้านทุ่งโชน บ้านห้วยยวนเหนือ ต.เขาพระทอง ที่ประสบปัญหาเดียวกันซึ่งในครั้งนี้ได้สร้างประปาภูเขา 1 จุดที่จะส่งน้ำตรงไปที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ครู นักเรียนให้มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ และฝายชะลอน้ำและประปาภูเขารวม 34 ตัว จะทำให้พี่น้องชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนมีความสุขมากขึ้น

นายสมพงษ์  มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า “ ชาวนครศรีธรรมราช ประสบภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และอุทกภัย โดยเฉพาะช่วงแล้งก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกันทุกปี อย่างปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาราชที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองยังขาดน้ำ เช่นเดียวกับพื้นที่ ต.วังอ่างแห่งนี้พี่น้องเราเดือดร้อนกันมาก ดีใจที่ใวันนี้ได้เห็นความร่วมมือจากคน ขอชื่นชมและต้องขอขอบคุณในความพร้อมเพรียงของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณหาดทิพย์ที่ร่วมสนับสนุนและร่วมดำเนินการเป็นปีที่ 2 และผลจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในวันนี้คาดว่าจะทำให้ชุมชนบ้านหลังอ้ายหมีทุกครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ หน้าฝนสามารถลดความรุนแรงของน้ำ ไม่เกิดปัญหาน้ำหลาก หรืออุทกภัยครับ ”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

หาดทิพย์เดินหน้าสานต่อสร้างฝายชะลอน้ำและระบบประปาภูเขา #2 จับมือชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ลุ่มน้ำปากพนัง