ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีน ปักหมุดสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนแช่เเข็ง ดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดโลก


ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีน ปักหมุดสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนแช่เเข็ง ดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.) ที่โรงงานแปรรูปทุเรียน บริษัทม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด ตำบลปากบาง      อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลเรือตรี​ สมเกียรติ​  ผลประยูร​ เลขาธิการ​ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้      นำเกษตรกร ผู้ประกอบการชาวสวนทุเรียน ร่วมติดตามความก้าวหน้าด้านเศษฐกิจ โดยมี นาย​เซียว​เย่าเหิง  ผู้จัดการใหญ่​   บริษัท ม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด ​ และ นายประเสริฐ​ คณานุรักษ์​ ผู้บริหาร​ บริษัท ม่าน กู่ หว่าน ฟู้ด จำกัด ให้การต้อนรับ และนำชมความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนของ บริษัท ฯ ซึ่งได้ลงทุนในพื้นที่ด้วยงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เพื่อ รองรับการซื้อผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน เพื่อส่งออกยังประเทศจีน ตั้งเป้าภายในปีนี้จะสามารถรับซื้อทุเรียนได้กว่า 12,000 ตัน และขยายในปีหน้าอีกกว่า 20,000 ตัน  ทั้งนี้การจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ยังจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 1,200 คน

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมโรงงาน พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้งในและนอกพื้นที่ให้มาลงทุน โดยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปักหมุดในพื้นที่อำเภอหนองจิก  อำเภอเทพา ให้เป็นเมืองเกษตรกรรมกับเกษตรแปรรูป และในพื้นที่อำเภอเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว อำเภอสุไหงโกลกเป็นเมืองการค้าชายแดน ผ่านระยะเวลามา 2 ปีเศษ และได้เริ่มขยายจากอำเภอหนองจิก มาพื้นที่อำเภอข้างเคียง คือ อำเภอเทพา  การจัดตั้งโรงงานที่นี่จะช่วยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเศรษฐกิจหลักๆ ขึ้นอยู่ กับการเกษตร และการท่องเที่ยว  วันนี้หลายภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการผสมผสานทางเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  โดยมีตลาดรองรับเกิดขึ้นในพื้นที่ จากที่ผ่านมาราคาผลผลิตของชาวบ้านจะขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง หรือตามจำนวนความต้องการของตลาด ซึ่งไม่สามารถคำนวณราคาของผลผลิตได้ ดังนั้นการที่มีโรงงานแปรรูปในพื้นที่จะช่วยให้เพิ่มการจ้างงานจำนวนมาก  เกษตรกรมีตลาดโรงงานแปรรูปรองรับผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การเกิดรูปแบบ สภาการเกษตร นั่นคือ การรวมกลุ่มกัน ที่มีรัฐทำหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนในลักษณะของ เกษตรสหกรณ์ และแน่นอนว่าโรงงานแห่งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกคนรอคอยจะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นในพื้นที่

ด้าน นาย​เซียว​เย่าเหิง  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด กล่าวว่า ทุเรียนที่นี้อร่อยกว่าพื้นที่อื่น เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดี และได้ส่งไปยัง ระยอง กรุงเทพฯ ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกล ที่นี่ยังไม่มีโรงงานแปรรูป เลยตั้งใจจะมาเปิดโรงงาน ส่งออก จำหน่ายให้กับลูกค้าประเทศจีนได้กินทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพ โดยได้ศึกษาสภาพพื้นที่มาเป็นอย่างดี สถานการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งโรงงาน มั่นใจว่าจะสามารถสร้างโรงงานในพื้นที่ได้ โดยส่วนตัวตั้งใจมาช่วยเหลือ มาร่วมทำงานกับชาวสวนในพื้นที่ เพื่อจะที่ส่งทุเรียนออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมรคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สำหรับ บริษัท ม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทแปรรูป โดยนำผลไม้แช่แข็งแบบเยือกแข็ง Freeze dry ของนักลงทุนชาวจีน จากเมืองคุณหมิง ที่ชื่นชอบของรสชาติทุเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นโอกาสในการลงทุน เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากเมืองไทย และตลาดผู้บริโภคของจีนยังเปิดกว้าง เมื่อเทียบกับจำนวนความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีน จึงได้วางแผนการลงทุนร่วมกับนักลงทุนชาวไทย โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุนระยะแรกกว่า 700 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงาน Freeze dry  ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ศอ.บต. ดึงนักลงทุนจีน ปักหมุดสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนแช่เเข็ง ดันทุเรียนชายแดนใต้สู่ตลาดโลก