พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: อังคาร, พ.ค., 2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.25 น. ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน มนตรี กองช่าง    พลลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่ 4513 และอาสาสมัคร ฟิรดาวซ์ ลาเต๊ะ พลปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่ 4513 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิงบริเวณคอสะพานบ้านวังทอง หมู่ที่ 4  ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562   ที่ผ่านมา

          จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังกรมทหารพรานที่ 48 อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียน สร้างขวัญ และกำลังใจ พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทหารพราน ตลอดจนประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 ถุง โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้

          พร้อมกันนี้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา บ้านลาแป ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมอัญเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการความไม่สงบ จำนวน 100 ถุง พร้อมได้อัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้

          จากนั้นเวลา 12.30 น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมายัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ พร้อมเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ห้วงผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ

          เวลาต่อมา พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และแผนการเรียนการสอนในภาคเรียนใหม่ พร้อมเยี่ยมเยียนและให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 10 ทั้งนี้ องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานสนองต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงมีพระราชดำริให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษา พร้อมเน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบส ฯ หลังจากจบหลักสูตรแล้วให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สามารถดูแลบิดา มารดาได้ เป็นบุคคลที่มีเกียรติ และเป็นคนดีของสังคม

          จากนั้นเวลา 15.20 น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยัง โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย ดาบตำรวจ ประเสริฐ ผิวลออ , ดาบตำรวจ กิตติพันธ์ อักษรแก้ว, ดาบตำรวจ ยอดชาย เอียดแก้ว,ดาบตำรวจ ไชยมาศ ศรีพาณิชย์ และ ร้อยตำรวจเอก กฤษฎา  แสงจันทร์ พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามอาการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่อไป

          เวลาต่อมา พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย เด็กหญิง นาซูฮา  นิเซ็ง, เด็กหญิง นาบินลา  นิเซ็ง, เด็กหญิง ซอลีฮะ  นิเซ็ง และ นายอาแซ  นิเซ็ง ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงใส่รถยนต์ นายอาแซ  นิเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ส่งผลให้ นางสาวรูกีนา  ลูดิง ผู้เป็นภรรยาเสียชีวิต และบุคคลในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ร่วมพูดคุยกับผู้บาดเจ็บพร้อมให้กำลังใจ

          นอกจากนี้ เวลา 16.20 น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 143/34 หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้เชิญสิ่งของพระทาน จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่ครอบครัวของ ร้อยตำรวจโท อดุล  รักษ์ปราชญ์ สังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ยะลา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายบุกยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 นาย ขณะทำการละหมาดภายในมัสยิสนูรุล–อีบาดะห์ บ้านมายอ หมู่ที่ 6 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ องคมนตรีได้ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ครอบครัว ร้อยตำรวจโท อดุล  รักษ์ปราชญ์ ที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัว ก่อนจะเดินทางกลับค่ายสิริธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้