นายก “ครก” ทม.ควนลังจัดใหญ่ ประเพณีไทยสงกรานต์ รดน้ำขอพรคนเฒ่าคนแก่

เมื่อ: ศุกร์, เม.ย., 2019

นายก “ครก” ทม.ควนลังจัดใหญ่ ประเพณีไทยสงกรานต์ รดน้ำขอพรคนเฒ่าคนแก่

พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดควนลัง หมู่ที่ 3  ตำบลควนลัง       อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร (นายกครก) นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความมีมิตรไมตรี ความเอื้ออาทร ระหว่างผู้เยาว์กับ ผู้อาวุโส การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เน้นการแต่งกายตามวิถีไทย ด้วยชุดผ้าไทยนุ่งโจงกระเบน ผ้าถุงป้ายพาดผ้าสไบเฉียง เสื้อลายดอกสีสันสดใสเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป มีการสรงน้ำพระพุทธรูป เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูป (พุทธสิหิงค์) สรงน้ำรูปเหมือนพระครูวิศาลธรรมคุณ (อาจารย์แปลง ติสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดควนลัง ถวายอาหารเพลและถวายจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ และการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ 41 ชุมชนของเทศบาลเมืองควนลัง ประมาณ 3ร้อยคน พร้อมทั้งมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ มีลูกหลานและะประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

นายก “ครก” ทม.ควนลังจัดใหญ่ ประเพณีไทยสงกรานต์ รดน้ำขอพรคนเฒ่าคนแก่