รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซักซ้อมขึ้นรถบุษบก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซักซ้อมขึ้นรถบุษบก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วันนี้ (3 เม.ย. 62) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซักซ้อมขึ้นรถบุษบกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจัดตกแต่ง ประดับประดารถบุษบกให้มีความสวยงาม โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนดเข้าร่วมซักซ้อมและสำรวจความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติสูงสุด

สำหรับจังหวัดสงขลา จะมีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.10 น.และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซักซ้อมขึ้นรถบุษบก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ