“เปตองหาดทิพย์คัพ” สานต่อกิจกรรมรักสุขภาพผู้สูงอายุ เติมช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสู่ยุวชนภาคใต้


“เปตองหาดทิพย์คัพ” สานต่อกิจกรรมรักสุขภาพผู้สูงอายุ เติมช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสู่ยุวชนภาคใต้

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศผล การแข่งขันกีฬาเปตอง “หาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 จัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลาและพันธมิตร สำหรับปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น รุ่นผู้สูงอายุสานต่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม ในรุ่นของยุวชน ที่จะช่วยประสานความรัก ความเข้าใจ และลดความเหลื่อมล้ำของอายุ เพื่อหล่อลอมหัวใจของคนรักสุขภาพ ให้มาทำกิจกรรมร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเติมช่องว่างระหว่างวัย ได้ใช้เวลาทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน..77….ทีม รายได้จากการแข่งขันโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน ….28,500…..บาท มอบให้กับ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา และมูลลินธิสานฝันปันรัก จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,นางเสาวนีย์ ประทีปทอง ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย , นายพลภัทร แก้วชูด ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์, คุณธงชัย อันชูฤทธิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยนายประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้กำลังใจ และปิดการแข่งขัน วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามเปตองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลการแข่งขันประเภทผู้สูงอายุ
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมท่าจีน 1    รับ เงินรางวัล 7,500.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมท่าจีน 3  รับเงินรางวัล 5,500.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมท่าสะอ้าน       รับเงินรางวัล 4,000.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมคลองหรั่ง            รับเงินรางวัล 3,000.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

ผลการแข่งขัน (ประเภทยุวชน)

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2    รับเงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านควนเสม็ด    รับเงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดสงขลา

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนโพธาราม    รับ เงินรางวัล 1,000.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4

4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาล1 (คลองแหอัจฉริยะ)     รับเงินรางวัล 1,000.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก จาก นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“เปตองหาดทิพย์คัพ” สานต่อกิจกรรมรักสุขภาพผู้สูงอายุ เติมช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสู่ยุวชนภาคใต้