เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562

เมื่อ: จันทร์, ก.พ., 2019

เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร่วมแจกน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงานบุญประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช ที่จัดสืบเนื่องมาเกือบ 800 ปี โดยพุทธศาสนิกชนจะนำผ้าแถบสีต่างๆ  เช่น สีขาว สีเหลือง สีแดง เป็นต้น แห่ไปรอบๆ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังมีการนำผ้าสีขาวที่ภาพวาดพุทธประวัติ ซึ่งเรียกว่าผ้าพระบฏ ขึ้นนำห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย โดยในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562