เครือข่ายครอบครัวเดียวกัน อ.รัตภูมิ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง


เครือข่ายครอบครัวเดียวกัน อ.รัตภูมิ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  นายประกอบ จันทสุวรรณ นายก อบต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมามอบเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล กรณีผ่าตัดสมอง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

          จากการให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อช่าว ทางนายประกอบ จันทสุวรรณ ได้กล่าวว่า เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับบริจาคและเงินช่วยเหลือจาก “เครือข่ายครอบครัวเดียวกัน” โดยผู้อำนวยการวิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งหลังจากทราบข่าวความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชน และก็ได้รับความช่วยเหลือมาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันตัวผู้ป่วยเอง ก็ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนช่วยเหลืองานมาโดยตลอด  และประกอบกับฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก ก็เลยแจ้งข่าวไปยังพรรคพวกเพื่อนฝูงที่สามารถให้การช่วยเหลือได้  ซึ่งเราไม่ได้เอาเงินหรืองบส่วนใดส่วนหนึ่งของทางราชการมาใช้ เงินทั้งหมดโดยความเอื้อเฟื้อของเครือข่ายครอบครัวเดียวกัน

          นายประกอบฯ กล่าวอีกว่าตนเองก็อยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารก็ได้ประสานครอบครัวของ ผอ.พิทยาฯ อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งได้รายงานต่อท่านตลอดเวลาพร้อมทั้งหาทางช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนนั้น และได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกือบทุกโรงพยาบาลที่เรามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่มีเงินรักษาพยาบาล เราก็ให้การช่วยเหลือมาตลอด และจะต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุของชุมชนหรือนอกชุมชนเราเองก็ได้ไปเยี่ยมถึงบ้าน

          นอกจากนั้นยังมีโครงการเกี่ยวกับความเดือดร้อนอื่นๆ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ การจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาขนเป็นอย่างดี ตลอดมา  กิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ ก็ขอความร่วมมือเครือข่ายมาเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีเพิ่มเติมโครงการมวยการกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเตียง อ.รัตภูมิ ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกบคู่มวย ซึ่งคาดว่างานจะจัดได้ประมาณเดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้ จึงขอเรียนมายังผู้มีจิตศรัทธา พี่น้องประชาชนได้ร่วมบุญกุศล ในงานชกมวยเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

          สุดท้ายเครือข่ายครอบครัวเดียวกัน ขอฝากพี่น้องในชุมชน หากได้รับความเดือดร้อน ประสบอุบัติเหตุก็สามารถประสานมาได้ เรายินดีให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยๆ ก็สามารถให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ หลังจากนั้นก็ว่ากันไปตามขั้นตอน ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับการร่วมมือสนับสนุนการสร้างอาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน  ซึ่งตอนนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ได้เคลียร์ไป 100% แล้ว และในส่วนของน้องที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็เช่นเดียวกัน เราก็ได้หาทางช่วยเหลือมาด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เครือข่ายครอบครัวเดียวกัน อ.รัตภูมิ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง