เชฟรอน สัญจรชุมชนพบสื่อใต้

เมื่อ: อังคาร, ก.พ., 2019

เชฟรอน สัญจรชุมชนพบสื่อใต้

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562  ณ ศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรม เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้ ประจำปี 2562 โดยมีคุณสุมิตดานัน  จันทวี ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพื่อแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช พร้อมนำชมส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช โดยมีทีม TAS Base Manager นำชมศูนย์และชมบรรยาการทำงานของศูนย์ฯ

นางสาวสุมิตดานัน จันทวี ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช เกิดจากแนวคิดของ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ต้องการรวมฐานการบินที่ดำเนินการอยู่เดิมที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง และท่าอากาศยานสงขลา จังหวัดหวัดสงขลา เข้าด้วยกัน โดย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ครอบคลุมพื้นที่ปฎิบัติงานของเชฟรอนในอ่าวไทยทั้งหมด โดยเฮลิคอปเตอร์ทำการบินขึ้นลงเพื่อรับส่งพนักงานไปยังแท่นที่พักอาศัย แท่นขุดเจาะ และเรือกักเก็บน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 16 แท่น ศูนย์ขนส่งทางอากาศฯนี้ ช่วยลดระยะทางการบินโดยเฉลี่ยของเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ปฏิบัตินอกชายฝั่ง ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากระยะทางการบินที่สั้นลง แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อเที่ยวลดลง

พื้นที่ศูนย์ฯกว่า 20,582 ตารางเมตร มีพื้นที่ที่สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางได้ 10 ลำ มีพนักงานปฏิบัติงานในศูนย์กว่า 300 คน สามารถรับส่งพนักงานได้ 350 เที่ยวบินต่อเดือน และมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 8,000 คน ที่สำคัญ เฮลิคอปเตอร์ทุกลำได้รับการตรวจเช็คสภาพเครื่องตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าทุกเที่ยวบินของศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งนี้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าไหม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยคุณภัทร ตันดุลยเสรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และคุณวรวิทย์ นงนวล ประธานโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง   ได้กล่าวแนะนำถึงโครงการ เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่ได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านป่าไหม้ ที่ทางเชฟรอนได้ให้การสนับสนุนชาวบ้าน ในเรื่องขององค์ความรู้ งบประมาณ และอื่นๆอีกมากมาย  โดยโครงการ เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง นั้นเริ่มตั้งแต่ปี 2553 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวินัยทางการเงินทั้งระดับบุคคล และระดับชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 50 หมู่บ้าน  จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน และตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ของการดำเนินงาน เครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเติบโตอย่างแข็งแรง มีสมาชิกกว่า 4,000 คน จาก 50 หมู่บ้าน มีเงินออมมากกว่า 20 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 59 ล้านบาท ภายใต้โครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชน มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปี ของการดำเนินงานของเชฟรอนในประเทศไทย เราดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านการศึกษา ที่มีโครงการเด่นอย่าง Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต หรือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทางเชฟรอนก็มีการจัดกิจกรรมโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาจัดการกับแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นต้น

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เชฟรอน สัญจรชุมชนพบสื่อใต้