TTM จัดกิจกรรม Year 2019 Media Away Day ครั้งที่ 8


TTM จัดกิจกรรม Year 2019 Media Away Day ครั้งที่ 8

วันที่ 31 มกราคม 2562  บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM)  จัดกิจกรรม Year 2019 Media Away Day ครั้งที่ 8 สำหรับในวันี้ได้มีการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน กำพร้า  ของโรงเรียนฮาฟิซ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายอัสนัน สาและ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน การแข่งขันการโยนโบว์ลิ่ง ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อและบริษัทฯ และภาคค่ำก็ได้จัดให้มีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมเล่นเกมส์ จับรางวัล กิจกรรมบนเวทีเพื่อให้สื่อมวลชนและบุคคลกรของบริษัท ได้ใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและสร้างสีสันความสนุกสนานตลอดกิจกรรม

ทั้งนี้ ภาระหน้าที่ชอง ทีทีเอ็ม ที่มีต่อชุมชนตลอดมา มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งบริเวณโรงแยกก๊าซฯ และแนวท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาหม่อม หาดใหญ่ และอำเภอสะเดา รวมทั้งให้การสนับสนุนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ผ่านกองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ่านทีทีเอ็ม 10 ล้านบาทต่อปี กองทุนพัฒนาสายพันธุ์นกเขาชวา อำเภอจะนะ 1 ล้านบาทต่อปี กองทุนประมงอำเภอจะนะ และอำเภอเทพา 1 ล้านบาทต่อปี กองทุนส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาสำหรับชุมชนรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ (ตั้งแต่ปี 2555) 5 ล้านบาทต่อปี และก็ยังมีกิจกรรมด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ โครงการช่างเชื่อมไฟฟ้า โครงการเลี้ยงผึ้งจิ๋วชันโรง , การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  คลินิกทำฟันประจำตำบลตลิ่งชัน  การจัดอบรมยุวทูต เป็นต้น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

TTM จัดกิจกรรม Year 2019 Media Away Day ครั้งที่ 8