ม.หาดใหญ่พาสื่อย้อนรอยแอพฯ “มาตะ เมืองลุง”


ม.หาดใหญ่พาสื่อย้อนรอยแอพฯ “มาตะ เมืองลุง”

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ตอน สื่อมวลชนสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล เป็นปีที่ 2 โดยนำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา พัทลุงและสื่อมวลชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามรอยแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวเมืองพัทลุง ที่มีชื่อว่า “มาตะเมืองลุง” (Ma-Ta MuangLung ) แอปพลิเคชั่นแนะนำกิน ที่พักและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงการ “การศึกษาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ” โดยทีมวิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Ma-Ta MuangLung เพื่อที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวเมืองพัทลุงในรูปแบบการทำงานบน Smartphone เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พร้อมกับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ สำหรับการขยายขอบเขตของการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  ดร.คนึงนิตย์ หนูเช็กและคณะทีมวิจัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระหว่างการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและมิตรภาพที่ดีในการเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.หาดใหญ่พาสื่อย้อนรอยแอพฯ “มาตะ เมืองลุง”