หาดทิพย์ ชวนบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปีหาดทิพย์ (50 years and beyond)

เมื่อ: ศุกร์, ม.ค., 2019

หาดทิพย์ ชวนบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปีหาดทิพย์ (50 years and beyond)

หาดทิพย์ ชวนบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดออกแบบโลโก้ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี หาดทิพย์

“ยืนเคียงข้างชาวใต้ ทั้งยามทุกข์และยามสุข และตลอดไป” (50 years and beyond) ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก

เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป
 • ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ผลงาน

2. หลักเกณฑ์ในการประกวด

ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์

 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยโลโก้ , และ 50 years and beyond
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของหาดทิพย์ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนความหมายของ 50 ปี เคียงข้างชาวใต้ และตลอดไป
 • ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 • ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลอื่น หากเกิดความขัดแย้งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน
 • แบบตราสัญลักษณ์ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของหาดทิพย์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงต่อไป
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชนะเลิศ    จำนวน 1 รางวัล                    เงินสดมูลค่า 50,000 บาท

– รางวัลชมเชย       จำนวน 10 รางวัล                 รับของที่ระลึกจากหาดทิพย์

4. ความหมายตราสัญลักษณ์หาดทิพย์


ตราสัญลักษณ์หาดทิพย์ ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยลักษณะตัวอักษรสะท้อนถึงความเป็นผู้นำ จริงใจ ทันสมัย และเคียงข้างชาวใต้ในทุกช่วงเวลา ด้วยเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์

 • สีเขียว (ค่าสี  C100  M40  Y100  K0)
 • สีแดงของโลโก้ (ค่าสี C4  M100  Y95  K0)

5. การจัดส่งผลงาน

 • พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และขาวดำ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) ลงบนกระดาษขนาด A3 และติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละประมาณ 1 นิ้ว
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น
 • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
 • แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
 • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น (ประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

ที่อยู่      แผนกประชาสัมพันธ์ (ประกวดโลโก้ 50 ปี หาดทิพย์)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

 • ประกาศผลงานภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562                                 

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โทร 074-210008-18 ต่อ 208,488            เวลา 08.00-17.00น. (จันทร์-ศุกร์)และwww.haadthip.com

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

หาดทิพย์ ชวนบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปีหาดทิพย์ (50 years and beyond)