ประมงสามร้อยยอดเต้น วิชิตนำทัพประชาชน ร้องทุกข์นายอำเภอ


ประมงสามร้อยยอดเต้น วิชิตนำทัพประชาชน ร้องทุกข์นายอำเภอ

              28 ธ.ค.61 นายวิชิต ปลั้งศรีสกุล ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนให้กับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ม.8 อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบฯ และกลุ่มผู้ประกอบการวัวลานในพื้นที่ เข้าร้องทุกต่อนายอำเภอสามร้อยยอด  หน้าที่ทำการอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
             กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ม.8 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ นำโดยนายไพโรจน์ ทองหลาง (ลุงมั่น ) ประธานชุมชนชาวบ้าน ม.8 กล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่จาก สนง.เจ้าท่าเข้ามาตรวจสอบพื้นที่การทำประมงและท่านเทียบเรือทั้ง 9 หมู่บ้านในม.8 อ.สามร้อยยอด เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามประกาศฉบับใหม่ ซึ่งจากเดิมจัดเก็บค่าใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตารางเมตรละ 5 บาท ต่อปี ขึ้นเป็นตารางเมตรละ 50 บาท ต่อปี 
             ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า มีเจ้าหน้าที่ของ อบต.บอกให้ชาวบ้านยอมรับสภาพค่าธรรมเนียมใหม่ มิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฏหมายเพื่อทำการรื้อถอนสะพานไม้เทียบเรือของชาวบ้านที่ไม่ปฎิบัติตาม ต่อมากลุ่มชาวประมงพื้นบ้านใน ม.8 อ.สามร้อยยอดจึงรวมตัวเข้าพบนายอำเภอโดยมีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนในการเจรจาปัญหาดังกล่าว

             ต้านนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กล่าวว่าตนเองเดินทางมาทำธุระที่อำเภอสามร้อยยอดพอดีจึงเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องทุกเพื่อประสานต่อไปยังนายอำเภอ ซึ่งทางนายอำเภอรับปากจะดำเนินการให้โดยจะทำหนังสือร้องทุกของชาวประมงพื้นบ้านส่งให้อบต.และสนง.เจ้าท่ารับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่จะปรับราคาเพิ่มเป็น 50 บาทต่อ

             ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้ขัดต่อระเบียบประกาศดังกล่าวแต่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูวิถีการทำกินของชาวประมงในพื้นที่ก่อนว่าการจัดเก็บดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรมซึงขนาดของสะพานไม้เทียบเรือประมงไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ของท่าเทียบเรือพานิชย์ และบ้านบางหลังก็เป็นโฉนดรอยน้ำแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังวัดเหมาจ่ายเป็นตารางเมตร นายไพโรจน์ กล่าว//////
                         
นัครินทร์/ข่าวประจวบฯ
 
 
 
 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประมงสามร้อยยอดเต้น วิชิตนำทัพประชาชน ร้องทุกข์นายอำเภอ