ททท.ประจวบฯ แถลงทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี 2562

เมื่อ: พฤหัส, ธ.ค., 2018

ททท.ประจวบฯ แถลงทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี 2562

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด     การท่องเที่ยวในปี 2562 ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่12 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา


            นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมการนำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2562 ของจังหวัดประจวบฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ทราบถึงทิศทางการส่งเสริมการตลาด และแนวทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้แนวคิด “ไทยเท่” โดยมุ่งเน่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมใหม่แบบเท่ๆ ให้มีการใช้จ่ายเพื่มขึ้นรวมทั้งการสร้างสรรค์ Content ใหม่ๆ เพิ่มความเท่ให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งรับฟังนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบฯ จากท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการบูรณาการด้านการตลาดร่วมกันเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นอีกด้วย
            ทั้งนี้จากการประเมินการท่องเที่ยวโดยรวมในปี 2560 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใจจังหวัดประจวบฯ จำนวน 6,918,369 คน แยกเป็นชาวไทย 5,713,341 คนเป็นชาวต่างชาติประมาน 1,205,028 คน สร้างรายได้เข้าจังหวัดประมาน 26,882 ล้านบาท และจากการประเมินในปี 26561  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในภื้นที่ ประมาน 7.26 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 43,540 บาท


           สำหรับแผนการตลาดของ ททท. จังหวัดประจวบฯในปี 2562 นางสาวโศรยา ผอ.ททท.กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำโครงการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความเข็มเข็ง กระตุ้นการเดินทางและเพิ่มรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้กับพื้นที่จังหวัดประจวบฯ แต่ทั้งนี้คงต้องได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในแต่ระพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อกระจายโอกาสเชิงพื้นที่ คือการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองสร้างบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่เมืองรองและชุมชนอยางคึกคักกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ
                                       

นัครินทร์/ข่าวประจวบฯ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ททท.ประจวบฯ แถลงทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวปี 2562