เชฟรอน สนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ


เชฟรอน สนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

                      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้แทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 54 ปี สมาคมชาวประมงอำเภอสิชล และครบรอบ 43 ปี กลุ่มเกษตรกรทำประมงสิชล พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ของสมาคมชาวประมงอำเภอสิชล และกลุ่มเกษตรกรทำประมงสิชล จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานสมาคมชาวประมงอำเภอสิชล โดยมีนายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน นายอำเภอสิชล เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนับร้อยคน

                    ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พิธีแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมชาวประมงอำเภอสิชล พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 60 ทุน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เชฟรอน สนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ