สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดอาคารสำนักงานใหม่ของสมาคมฯ


สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดอาคารสำนักงานใหม่ของสมาคมฯ

             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา นำโดยคุณศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมฯ  ได้จัดพิธี ทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของสมาคมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ เจริญรุ่งเรืองในการดำเนินงานของ บริษัท สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานใหม่จัดตั้งอยู่เลขที่  8 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่. จ.สงขลา
 
           ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน, หน่วยงานพันธมิตร และสมาชิกสมาคมฯ  ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารสำนักงานใหม่ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เป็นสื่อประสานงานการประกอบการค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับหน่วยราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบ ธุรกิจดำเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสมาคม และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบธุรกิจซึ่งกันและกัน 
 
          สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.songkhlarea.org หรือเฟซบุคแฟนเพจ www.facebook.com/songkhlarea

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดอาคารสำนักงานใหม่ของสมาคมฯ