“วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี” รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ด้านเชิดด้านชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน จัดขึ้นครั้งที่ 36 ณ ประเทศสิงคโปร์


“วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี” รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ด้านเชิดด้านชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน จัดขึ้นครั้งที่ 36 ณ ประเทศสิงคโปร์

        เชิดชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน ที่จัดขึ้นในงานประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy Meetings – AMEM) ครั้งที่ 36 ณ ประเทศสิงคโปร์

          โดยในปีนี้มีได้มีการมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2018 รวม 63 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลด้าน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน จำนวน 52 รางวัล และด้านเชิดชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน จำนวน 11 รางวัล สำหรับประเทศไทยได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 25 รางวัล ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน แบ่งเป็นด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ในระดับอาเซียนรวม 21 รางวัล และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน 4 รางวัล

          สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน 4 รางวัล ได้แก่

1.นายธรรมยศ ศรีช่วย อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน

2.นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

4.นางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญากร อดีตผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

     สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

           นอกจากนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับมอบเป็นประธานอาเซียน และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนในครั้งที่ 37 ซึ่งไทยมีความพร้อม ทั้งองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจนนำมาสู่การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี” รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2018 ด้านเชิดด้านชูเกียรติบุคคลด้านพลังงาน จัดขึ้นครั้งที่ 36 ณ ประเทศสิงคโปร์