ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “บูกิต อันดา เบิกฟ้า ชมดาว @ วังน้ำเขียว”


ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “บูกิต อันดา เบิกฟ้า ชมดาว @ วังน้ำเขียว”

                นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมเชิงสันทนาการกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา “บูกิต อันดา เบิกฟ้า ชมดาว @ วังน้ำเขียว” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ใช้บริการของของ กสท ในระยะยาว และสร้างความสัมพันธ์อันดี รักษา Loyalty ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างลูกค้า ยังเป็นโอกาสนำเสนอและแนะนำบริการอื่นๆให้ทราบอีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “บูกิต อันดา เบิกฟ้า ชมดาว @ วังน้ำเขียว”