ทีทีเอ็มร่วมกับ ปตท.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 ร่วมมอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตามแนวท่อส่งก๊าซฯ 


ทีทีเอ็มร่วมกับ ปตท.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 ร่วมมอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตามแนวท่อส่งก๊าซฯ 

         

 

เมื่อวันที่  6 พ.ย. 2561 ทีทีเอ็มร่วมกับ ปตท.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 ร่วมมอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตามแนวท่อส่งก๊าซฯ  และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ได้แก่

  • อำเภอนาหม่อม ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นปริง โรงเรียนบ้านนาทองสุข
  • อำเภอหาดใหญ่ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านคลองปอม
  • อำเภอสะเดา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวถนน โรงเรียนบ้านน้ำลัด   โรงเรียนบ้านเกาะค่าง

November 06th, 2018 : TTM together with PTT  Region 7 presented the budget of lunch and Sport Equipment  to school along pipeline as well as knowledge sharing on safety and pipeline operations as follows;

Namam District i.e. Ban Ton Pring School, Ban Na thong suk school.

Hatyai District ie. Banrai school, Khlong Pom school

Sadao District ie. Ban Hua –Tanon school, Ban Numlad school and Ban Koh khang School.

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทีทีเอ็มร่วมกับ ปตท.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 ร่วมมอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตามแนวท่อส่งก๊าซฯ